Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών

1. Νομοθεσία

    Κώδικας Δεοντολογίας Πιστοποιημένων Εκτιμητών

    ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107/Α' (Παράγραφος Γ')

    Συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής

    Πειθαρχικό Συμβούλιο

    Εξετάσεις Πιστοποίησης

2. Εφαρμογή Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών

    Για να δείτε το Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών, τα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ακολουθείστε

    το παρακάτω σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/ektimites/

3. Εγγραφή στο Μητρώο

    3α. Φυσικό Πρόσωπο

    Υπεύθυνη δήλωση

    Αναγγελία έναρξης δραστηριοποίησης παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών

    Αναγγελία έναρξης άσκησης του πιστοποιημένου εκτιμητή

    3β. Νομικό Πρόσωπο

    Υπεύθυνη δήλωση

    Αναγγελία έναρξης δραστηριοποίησης παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών

    Αναγγελία έναρξης άσκησης του πιστοποιημένου εκτιμητή

4. Αρχείο Εκτιμήσεων 

5. Πειθαρχικό Συμβούλιο

    1η Απόφαση

 

  •